2021. szeptember 30-án került megtartásra a projekt keretében az utolsó tematikus rendezvény „A GYED-ről, GYES-ről visszatérők munkavállalási lehetőségei” címmel.

  1. szeptember 30-án került megtartásra a projekt keretében az utolsó tematikus rendezvény „A GYED-ről, GYES-ről visszatérők munkavállalási lehetőségei” címmel.

Szarvas Tímea partnerségi koordinátor köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum feladatait, céljait. Bemutatta Blaskovicsné Dr. Gál Zita egyetemi adjunktust, pedagógiai szakpszichológust.

Az előadás során elsősorban a téma pszichológiai vonatkozásai kerültek bemutatásra. A családdá alakulás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos normatív krízisekről szólt az előadás első része. A témában a kisgyermeket nevelő család jellemzőiről, a változó szülői, párkapcsolati szerepekről és ezzel kapcsolatban a munkába való visszatérés feladatairól, kihívásairól esett szó. A munkába való visszatéréssel párhuzamosan a gyermek közösségbe (bölcsődébe, óvodába) történő beszoktatásával folytatódott az előadás. A téma kapcsán a kisgyermek, a szülők és az intézmény szempontjából legfontosabb pszichológiai tényezők kerültek bemutatásra, illetve azok a szempontok, amelyek segíthetik a beszoktatás folyamatát mind a szülők, mind a kisgyermek számára.

Az igazán emberközeli és segítő célzatú előadás végén az érdeklődők kérdéseket tettek fel az előadó felé, melyre a pszichológus asszony örömmel válaszolt és gyakran saját életéből merített példát.