admin

Fotódokumentáció Záró rendezvény

This gallery contains 9 photos.

Paktum hírek

This gallery contains 2 photos.

A Paktum keretében 2023. októberig 712 fő került bevonásra, mellyel a résztvevők száma meghaladta a kitűzött célt (709), és a felhasznált források összege közel elérte a 665 millió Ft-ot.

Megállapított támogatási formák:
– képzés 1 fő
– 90 napos bérköltség támogatás 74 fő
– 8+4 havi 100% bérköltség támogatás 391 fő
– 8+4 havi bértámogatás 98 fő

– 6 havi vállalkozóvá válást segítő támogatás 83 fő

2021. szeptember 30-án került megtartásra a projekt keretében az utolsó tematikus rendezvény „A GYED-ről, GYES-ről visszatérők munkavállalási lehetőségei” címmel.

 1. szeptember 30-án került megtartásra a projekt keretében az utolsó tematikus rendezvény „A GYED-ről, GYES-ről visszatérők munkavállalási lehetőségei” címmel.

Szarvas Tímea partnerségi koordinátor köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum feladatait, céljait. Bemutatta Blaskovicsné Dr. Gál Zita egyetemi adjunktust, pedagógiai szakpszichológust.

Az előadás során elsősorban a téma pszichológiai vonatkozásai kerültek bemutatásra. A családdá alakulás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos normatív krízisekről szólt az előadás első része. A témában a kisgyermeket nevelő család jellemzőiről, a változó szülői, párkapcsolati szerepekről és ezzel kapcsolatban a munkába való visszatérés feladatairól, kihívásairól esett szó. A munkába való visszatéréssel párhuzamosan a gyermek közösségbe (bölcsődébe, óvodába) történő beszoktatásával folytatódott az előadás. A téma kapcsán a kisgyermek, a szülők és az intézmény szempontjából legfontosabb pszichológiai tényezők kerültek bemutatásra, illetve azok a szempontok, amelyek segíthetik a beszoktatás folyamatát mind a szülők, mind a kisgyermek számára.

Az igazán emberközeli és segítő célzatú előadás végén az érdeklődők kérdéseket tettek fel az előadó felé, melyre a pszichológus asszony örömmel válaszolt és gyakran saját életéből merített példát.

2021. június 29-én került megrendezésre „A szakképzés jelene és jövője” című tematikus rendezvény.

 1. június 29-én került megrendezésre „A szakképzés jelene és jövője” című tematikus rendezvény.

Szarvas Tímea partnerségi koordinátor köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum feladatait, céljait.

Ezt követően felkérte Siposné Magony Mária munkaerőpiaci referenst, aki a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében volt jelen, hogy tartsa meg előadását.

Siposné Magony Mária „A szakképzés átalakításának bemutatása, az új szakképzési törvény változásainak ismertetése” címmel tartott előadást.

A referens asszony elsőként a jelen lévő munkaerőpiaci helyzetképet foglalta össze, elmondta, hogy a szakképzésben a mennyiségi hiány mellett már minőségi problémák is felléptek. Kevesebb alapszakma van, többen mentek gimnáziumba és a fiatalok körében kevesebb az igény a kétkezi munka iránt. A pandémiás helyzet és a digitális oktatás sem kedvezett a szakképzésnek.

Siposné Magony Mária elmondta, hogy a szakképzés átalakult a közelmúltban, új fogalmak jelentek meg a szakképzésben. Beszélt arról, hogy mi a különbség a szakmai oktatás (szakmára készít fel) és a szakmai képzés (tulajdonképpen a felnőttképzés) között, az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás mit jelent, illetve elmondta, hogy a szakmajegyzék is változott, lényegesen csökkent a jegyzett szakmák száma. A referens asszony beszélt a szakképző iskola és a technikum jellegzetességeiről és a lehetséges karrierutakról az iskolák befejezése után, majd elmondta az ágazati alapoktatás jelentőségét. Elmondta, miért lehet érdemes szakképző iskolát és miért technikumot választani a fiataloknak. A referens asszony beszélt a szakképzésben tanulók állami támogatásáról és a szakképzési munkaszerződésről, ami egy új elem és nem egyenlő a tanulószerződéssel. A referens asszony elmondta azt is, hogy mire jó a duális képzés, hosszú, illetve rövid távon és pénzügyileg.

Szarvas Tímea partnerségi koordinátor megköszönte az előadást és a következő előadót szólította.

„Segítségnyújtás a megfelelő szakképzés kiválasztása során. Igénybevehető támogatások, ösztöndíjak” címmel tartott előadást Pap András, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola igazgatója. Az igazgató úr elmondta, hogy jelenleg ipari forradalom zajlik, eltűnnek szakmák. Beszélt a szakképzés fejlesztésének nemzetpolitikai céljairól 2030-ra, a szakmai képzés fejlesztésének 3 pilléréről (vonzó környezet, karrier lehetőség, naprakész tudású oktatók). Igazgató úr felvázolta az új szakképzési struktúrát, beszélt a technikumról és a szakképző iskoláról, az orientációs évről, Dobbantó programról és a Műhelyiskoláról. Pap András igazgató úr a fejlesztési területeket és a beavatkozásokat több pontban részletezte:

 1. Új szakképzési és felnőttképzési rendszer
 2. Együttműködésen alapuló szakmapolitika
 3. Duális képzési rendszer továbbfejlesztése
 4. Pályaorientációs tevékenység összehangolása és megújítása
 5. Szakképzés infrastruktúrájának és eszközeinek gyors fejlesztése
 6. Lemorzsolódás csökkentése
 7. Hatékony iskolarendszer a szakképzésben
 8. Együttműködés fejlesztése a felsőoktatással
 9. Komplex humánerőforrás fejlesztés
 10. Gazdaság igényeire épülő felnőttoktatás és felnőttképzés

Igazgató úr ezt követően bemutatta számszerű adatokkal a szakképzésben igénybevehető támogatásokat, ösztöndíjakat, összehasonlítva ezt 2020. illetve 2021. évi adatokkal.

Az előadás után az előadók válaszoltak a megjelentek kérdéseire. Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony hozzátette, hogy millió kérdése merül fel pedagógusként, de ezekről majd külön lenne érdemes beszélni, mert végeláthatatlan a téma.