Egyéb

2021. szeptember 30-án került megtartásra a projekt keretében az utolsó tematikus rendezvény „A GYED-ről, GYES-ről visszatérők munkavállalási lehetőségei” címmel.

 1. szeptember 30-án került megtartásra a projekt keretében az utolsó tematikus rendezvény „A GYED-ről, GYES-ről visszatérők munkavállalási lehetőségei” címmel.

Szarvas Tímea partnerségi koordinátor köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum feladatait, céljait. Bemutatta Blaskovicsné Dr. Gál Zita egyetemi adjunktust, pedagógiai szakpszichológust.

Az előadás során elsősorban a téma pszichológiai vonatkozásai kerültek bemutatásra. A családdá alakulás folyamatáról, az ezzel kapcsolatos normatív krízisekről szólt az előadás első része. A témában a kisgyermeket nevelő család jellemzőiről, a változó szülői, párkapcsolati szerepekről és ezzel kapcsolatban a munkába való visszatérés feladatairól, kihívásairól esett szó. A munkába való visszatéréssel párhuzamosan a gyermek közösségbe (bölcsődébe, óvodába) történő beszoktatásával folytatódott az előadás. A téma kapcsán a kisgyermek, a szülők és az intézmény szempontjából legfontosabb pszichológiai tényezők kerültek bemutatásra, illetve azok a szempontok, amelyek segíthetik a beszoktatás folyamatát mind a szülők, mind a kisgyermek számára.

Az igazán emberközeli és segítő célzatú előadás végén az érdeklődők kérdéseket tettek fel az előadó felé, melyre a pszichológus asszony örömmel válaszolt és gyakran saját életéből merített példát.

2021. június 29-én került megrendezésre „A szakképzés jelene és jövője” című tematikus rendezvény.

 1. június 29-én került megrendezésre „A szakképzés jelene és jövője” című tematikus rendezvény.

Szarvas Tímea partnerségi koordinátor köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum feladatait, céljait.

Ezt követően felkérte Siposné Magony Mária munkaerőpiaci referenst, aki a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében volt jelen, hogy tartsa meg előadását.

Siposné Magony Mária „A szakképzés átalakításának bemutatása, az új szakképzési törvény változásainak ismertetése” címmel tartott előadást.

A referens asszony elsőként a jelen lévő munkaerőpiaci helyzetképet foglalta össze, elmondta, hogy a szakképzésben a mennyiségi hiány mellett már minőségi problémák is felléptek. Kevesebb alapszakma van, többen mentek gimnáziumba és a fiatalok körében kevesebb az igény a kétkezi munka iránt. A pandémiás helyzet és a digitális oktatás sem kedvezett a szakképzésnek.

Siposné Magony Mária elmondta, hogy a szakképzés átalakult a közelmúltban, új fogalmak jelentek meg a szakképzésben. Beszélt arról, hogy mi a különbség a szakmai oktatás (szakmára készít fel) és a szakmai képzés (tulajdonképpen a felnőttképzés) között, az ágazati alapoktatás és a szakirányú oktatás mit jelent, illetve elmondta, hogy a szakmajegyzék is változott, lényegesen csökkent a jegyzett szakmák száma. A referens asszony beszélt a szakképző iskola és a technikum jellegzetességeiről és a lehetséges karrierutakról az iskolák befejezése után, majd elmondta az ágazati alapoktatás jelentőségét. Elmondta, miért lehet érdemes szakképző iskolát és miért technikumot választani a fiataloknak. A referens asszony beszélt a szakképzésben tanulók állami támogatásáról és a szakképzési munkaszerződésről, ami egy új elem és nem egyenlő a tanulószerződéssel. A referens asszony elmondta azt is, hogy mire jó a duális képzés, hosszú, illetve rövid távon és pénzügyileg.

Szarvas Tímea partnerségi koordinátor megköszönte az előadást és a következő előadót szólította.

„Segítségnyújtás a megfelelő szakképzés kiválasztása során. Igénybevehető támogatások, ösztöndíjak” címmel tartott előadást Pap András, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola igazgatója. Az igazgató úr elmondta, hogy jelenleg ipari forradalom zajlik, eltűnnek szakmák. Beszélt a szakképzés fejlesztésének nemzetpolitikai céljairól 2030-ra, a szakmai képzés fejlesztésének 3 pilléréről (vonzó környezet, karrier lehetőség, naprakész tudású oktatók). Igazgató úr felvázolta az új szakképzési struktúrát, beszélt a technikumról és a szakképző iskoláról, az orientációs évről, Dobbantó programról és a Műhelyiskoláról. Pap András igazgató úr a fejlesztési területeket és a beavatkozásokat több pontban részletezte:

 1. Új szakképzési és felnőttképzési rendszer
 2. Együttműködésen alapuló szakmapolitika
 3. Duális képzési rendszer továbbfejlesztése
 4. Pályaorientációs tevékenység összehangolása és megújítása
 5. Szakképzés infrastruktúrájának és eszközeinek gyors fejlesztése
 6. Lemorzsolódás csökkentése
 7. Hatékony iskolarendszer a szakképzésben
 8. Együttműködés fejlesztése a felsőoktatással
 9. Komplex humánerőforrás fejlesztés
 10. Gazdaság igényeire épülő felnőttoktatás és felnőttképzés

Igazgató úr ezt követően bemutatta számszerű adatokkal a szakképzésben igénybevehető támogatásokat, ösztöndíjakat, összehasonlítva ezt 2020. illetve 2021. évi adatokkal.

Az előadás után az előadók válaszoltak a megjelentek kérdéseire. Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony hozzátette, hogy millió kérdése merül fel pedagógusként, de ezekről majd külön lenne érdemes beszélni, mert végeláthatatlan a téma.

Paktum hírek

2020 év végéig már összesen 581 személy vette igénybe a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum által biztosított támogatási formákat vagy munkaerőpiaci szolgáltatásokat. Ennek köszönhetően a résztvevők száma már közel 4 %-kal meghaladta az eredetileg kitűzött célt, és a felhasznált források összege elérte az 551 millió Ft-ot.

A megállapított támogatási formák a következőképpen alakultak:

Megállapított támogatási formák:

– képzés 1 fő

– 90 napos bérköltség támogatás 38 fő

– 8+4 havi 100% bérköltség támogatás 342 fő

– 8+4 havi bértámogatás 98 fő

– 6 havi vállalkozóvá válás támogatás 83 fő

A foglalkoztatók tevékenységi köre jellemzően a kereskedelem, vendéglátóipar, építőipar, feldolgozóipar ágazatokat érinti.

Összefoglaló 2020

A 2020. november 09. napján megtartott tematikus rendezvény „Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, munkaerőpiacra visszatérők munkavállalási lehetőségei, ifjúsági klub indítása” címmel került megrendezésre. Az előadások célja az volt, hogy a járványhelyzet miatt a napjainkban nagyon aktuálissá vált téma kerüljön ismertetésre, amellyel segítjük mindazokat, akik tájékozódni szeretnének az atipikus foglalkoztatás, a munkaerőpiacra visszatérés témakörében.

Kuruczné Tóth Vivien projektmenedzser köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum feladatait, céljait. Beszélt a 2020. évre tervezett két tematikus rendezvényről, hogy a jelenlegi alkalom az „Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, munkaerőpiacra visszatérők munkavállalási lehetőségei, az ifjúsági klub indítása” címmel szeretne tájékoztatást nyújtani az érdeklődőknek. Ezt követően felkérte dr. Vigh Csanád ügyvédjelöltet, aki a Dr. Hegedűs Péter Ügyvédi Iroda képviseletében volt jelen, hogy tartsa meg előadását.

Dr. Vigh Csanád ügyvédjelölt „Mire figyeljünk a koronavírus járvány alatt munkavállalóként? (Munkajogi tanácsok, a fiatalok munkavállalása)” címmel tartott előadást. Az ügyvédjelölt elsőként általánosságban beszélt az atipikus foglalkoztatási formákról. Ismertette ezek fajtáit, elmondta, hogy elsősorban ezek a nyugati, fejlett országokban jellemzőbbek, de kezdenek Magyarországon is elterjedni. Az általános tájékoztatás után pedig külön-külön részletesen bemutatta az egyes atipikus foglalkoztatási formákat, így többek között a határozott idejű, részmunkaidős munkaviszonyt, a munkaerő-kölcsönzést és a távmunkát. Az előadás végén pedig Vigh úr külön kitért a fiatalok és azon belül is a 18 év alattiak munkavállalására.

Kisné Répás Nóra humánerőforrás menedzser a Családbarát foglalkoztatás címmel tartott előadást. Beszélt az atipikus foglalkoztatás előnyeiről és hátrányairól, elmondta, hogy a gyesről, gyedről visszatérőket számos kérdés aggasztja, ezért is fontos, hogy időben tervezzen a szülő. Minden élethelyzetben más és más lehet a megoldás, de az atipikus foglalkoztatási formák segíthetnek. Az előadó elmondta, hogy fontos az atipikus munkavégzéshez szükséges készségek fejlesztése, ezekben segítséget tud adni a Nonprofit Hagyomány Alapítvány. Kisné Répás Nóra tájékoztatta az érdeklődőket, hogy az alapítvány képzésekben, fejlesztésekben, önéletrajzírásban előadásokkal, tanácsadással stb. tudja segíteni az édesanyákat, így lehetővé tenni a munkaerőpiacra való visszatérést.

Baksa József a Nonprofit Hagyomány Alapítvány projektmenedzsere beszélt a családbarát értékrendről. Fontos, hogy a Családbarát Hely logókkal találkozva az emberekben tudatosuljon egy újfajta értékmérő rendszer. A családbarát intézkedések, a jógyakorlatok népszerűsítésével ösztönözni lehet egyrészt a munkaadókat, másrészt a szolgáltató helyeket. A Családbarát Hely tanúsító védjegy weboldala www.csalad.hu/csaladbarathely.hu. Ezen keresztül adhatják be pályázati kérelmüket a szervezetek, közintézmények a tanúsító védjegy Bronz fokozatára. Ezen felül Ezüst és Arany fokozat érhető el. Az előadó elmondta, hogy A Családbarát Hely Tanúsító Védjegy egy pozitív értelemben vett megkülönböztetés, mellyel a munkáltató is előnyt szerezhet.

Baksa József előadása után pedig Bereczki Pál osztályvezető röviden beszélt arról, hogy október végi adatok szerint 850 fős az álláskeresői állomány Hódmezővásárhelyen. Az osztályvezető pár mondatban bemutatta a munkaerőpiaci helyzetképet Csongrád-Csanád megyében, majd megemlítette a GINOP programokat is. Ezen felül Bereczki Pál beszélt az egyes munkaerőpiaci szolgáltatásokról, mint például a közvetítés, pályaválasztási tanácsadás, mentori tevékenység, pályaorientációs csoportos foglalkozás. Az előadó említette az Európai Foglalkoztatási Szolgálatot is, mely segíti azokat, akik külföldön szeretnének elhelyezkedni.

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony pár mondatban megköszönte az előadók tájékoztatását és elmondta, hogy neki szívügye a családbarát munkahely, ezen felül fontosnak tartja, hogy a „jógyakorlatokat” elterjesszük és a jövő évben egy tematikus rendezvény épülhet erre a témára. Alpolgármester asszony elmondta, hogy minden élethelyzetből a pozitívumot kell kihozni, bár a koronavírus sokak életében változást hozott, korábban alig volt ismert a „home office” fogalma is.

 

Összefoglaló 2019

A 2019. november 28. napján megtartott tematikus rendezvény „A romák vállalkozóvá válása” címmel került megrendezésre, amelynek keretében Cserdi község polgármestere, Bogdán László tartott előadást, osztotta meg tapasztalatait a romák vállalkozóvá válásának lehetőségeiről, nehézségeiről, amelyhez mindenképp szükséges a társadalmi együttműködés, egymás támogatása.

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony köszöntötte a jelenlévőket. Röviden bemutatta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktumot. Elmondta feladatait, céljait és a Kormányhivatal által megküldött statisztika alapján ismertette a 2019. október havi eredményeiket.  Ezt követően Dr. Márki-Zay Péter polgármester is köszöntötte a vendégeket és Cserdi polgármesterét. Beszélt a Paktum fő céljáról, ami a munkaerőpiac bővítése Hódmezővásárhelyen.  Ehhez kapcsolódik a mai téma is, a romák vállalkozóvá válása, hiszen a roma nemzetiségűek a Paktum egyik célcsoportja, és a vendégelőadó által szeretnénk segíteni, ösztönözni őket a vállalkozóvá válás felé – mondta a polgármester úr. Pár mondatban említést tett Bogdán László életéről és munkásságáról, majd felkérte az előadás megtartására.

Miután köszöntötte a résztvevőket Bogdán László, Cserdi polgármestere megtartotta előadását, és megosztotta tapasztalatait arról, hogy a romáknak miért érdemes vállalkozni, termékeikkel a piacon megjelenni. Mindehhez nélkülözhetetlen az együttműködés, egymás támogatása, és a jó gyakorlatok átadása.

No, de hol a probléma a cigány kérdéssel kapcsolatban? – tette fel a kérdést a Cserdi polgármester, aki járja a boltokat és látja, hogy minden nép terméke megjelenik a boltok polcain, csak egy nem, a cigány termékek. Miért nem? Miért nincsenek cigány-brandek? Miért a spanyol füstös paprika van a boltok polcain? – teszi fel a sok kérdést. Azt gondoljuk, hogy nincs ránk, cigányokra szükség?! – de ez nem igaz! – folytatta gondolatát.

10 évvel ezelőtt megálmodtam, hogy meg fogok jelenni a piacon. Tudják hol tartok? Épül az első cigány üzem Cserdiben, a C1, cigány füstös őrölt paprikát árulunk. Már bent vagyunk a Spar polcain. A cigányoknak nagyon jó minőséget kell gyártani, így tarolhatnak a vállalkozói piacon. Sajnos az a baj, hogy ráutaló magatartással megalakítottuk magunknak a szélsőséges gondolkodást – mondta Bogdán László.

A délután folyamán többször elhangzott mennyire szerencsés Vásárhely, hogy olyan polgármestere van, aki támogatja a cigány közösséget. Ezzel a mondattal zárta az előadását Bogdán László.