Összefoglaló 2020

A 2020. november 09. napján megtartott tematikus rendezvény „Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, munkaerőpiacra visszatérők munkavállalási lehetőségei, ifjúsági klub indítása” címmel került megrendezésre. Az előadások célja az volt, hogy a járványhelyzet miatt a napjainkban nagyon aktuálissá vált téma kerüljön ismertetésre, amellyel segítjük mindazokat, akik tájékozódni szeretnének az atipikus foglalkoztatás, a munkaerőpiacra visszatérés témakörében.

Kuruczné Tóth Vivien projektmenedzser köszöntötte a jelenlévőket. Röviden elmondta a Hódmezővásárhelyi Foglalkoztatási Paktum feladatait, céljait. Beszélt a 2020. évre tervezett két tematikus rendezvényről, hogy a jelenlegi alkalom az „Atipikus foglalkoztatási formák bemutatása, munkaerőpiacra visszatérők munkavállalási lehetőségei, az ifjúsági klub indítása” címmel szeretne tájékoztatást nyújtani az érdeklődőknek. Ezt követően felkérte dr. Vigh Csanád ügyvédjelöltet, aki a Dr. Hegedűs Péter Ügyvédi Iroda képviseletében volt jelen, hogy tartsa meg előadását.

Dr. Vigh Csanád ügyvédjelölt „Mire figyeljünk a koronavírus járvány alatt munkavállalóként? (Munkajogi tanácsok, a fiatalok munkavállalása)” címmel tartott előadást. Az ügyvédjelölt elsőként általánosságban beszélt az atipikus foglalkoztatási formákról. Ismertette ezek fajtáit, elmondta, hogy elsősorban ezek a nyugati, fejlett országokban jellemzőbbek, de kezdenek Magyarországon is elterjedni. Az általános tájékoztatás után pedig külön-külön részletesen bemutatta az egyes atipikus foglalkoztatási formákat, így többek között a határozott idejű, részmunkaidős munkaviszonyt, a munkaerő-kölcsönzést és a távmunkát. Az előadás végén pedig Vigh úr külön kitért a fiatalok és azon belül is a 18 év alattiak munkavállalására.

Kisné Répás Nóra humánerőforrás menedzser a Családbarát foglalkoztatás címmel tartott előadást. Beszélt az atipikus foglalkoztatás előnyeiről és hátrányairól, elmondta, hogy a gyesről, gyedről visszatérőket számos kérdés aggasztja, ezért is fontos, hogy időben tervezzen a szülő. Minden élethelyzetben más és más lehet a megoldás, de az atipikus foglalkoztatási formák segíthetnek. Az előadó elmondta, hogy fontos az atipikus munkavégzéshez szükséges készségek fejlesztése, ezekben segítséget tud adni a Nonprofit Hagyomány Alapítvány. Kisné Répás Nóra tájékoztatta az érdeklődőket, hogy az alapítvány képzésekben, fejlesztésekben, önéletrajzírásban előadásokkal, tanácsadással stb. tudja segíteni az édesanyákat, így lehetővé tenni a munkaerőpiacra való visszatérést.

Baksa József a Nonprofit Hagyomány Alapítvány projektmenedzsere beszélt a családbarát értékrendről. Fontos, hogy a Családbarát Hely logókkal találkozva az emberekben tudatosuljon egy újfajta értékmérő rendszer. A családbarát intézkedések, a jógyakorlatok népszerűsítésével ösztönözni lehet egyrészt a munkaadókat, másrészt a szolgáltató helyeket. A Családbarát Hely tanúsító védjegy weboldala www.csalad.hu/csaladbarathely.hu. Ezen keresztül adhatják be pályázati kérelmüket a szervezetek, közintézmények a tanúsító védjegy Bronz fokozatára. Ezen felül Ezüst és Arany fokozat érhető el. Az előadó elmondta, hogy A Családbarát Hely Tanúsító Védjegy egy pozitív értelemben vett megkülönböztetés, mellyel a munkáltató is előnyt szerezhet.

Baksa József előadása után pedig Bereczki Pál osztályvezető röviden beszélt arról, hogy október végi adatok szerint 850 fős az álláskeresői állomány Hódmezővásárhelyen. Az osztályvezető pár mondatban bemutatta a munkaerőpiaci helyzetképet Csongrád-Csanád megyében, majd megemlítette a GINOP programokat is. Ezen felül Bereczki Pál beszélt az egyes munkaerőpiaci szolgáltatásokról, mint például a közvetítés, pályaválasztási tanácsadás, mentori tevékenység, pályaorientációs csoportos foglalkozás. Az előadó említette az Európai Foglalkoztatási Szolgálatot is, mely segíti azokat, akik külföldön szeretnének elhelyezkedni.

Dr. Kis Andrea alpolgármester asszony pár mondatban megköszönte az előadók tájékoztatását és elmondta, hogy neki szívügye a családbarát munkahely, ezen felül fontosnak tartja, hogy a „jógyakorlatokat” elterjesszük és a jövő évben egy tematikus rendezvény épülhet erre a témára. Alpolgármester asszony elmondta, hogy minden élethelyzetből a pozitívumot kell kihozni, bár a koronavírus sokak életében változást hozott, korábban alig volt ismert a „home office” fogalma is.