Rólunk

„Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása” című, TOP-6.8.2-15-HM1-2016-00001 számú pályázat szakmai összefoglalója A Paktum lényege, célja: Fő cél: az emberi erőforrás fejlesztése, a foglalkoztatás ösztönzése és a társadalmi együttműködések támogatása. A cél elérését a megyei jogú városok önkormányzatai, kormányhivatalok, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb megyei szereplők együttműködése teremtheti meg. Az együttműködés keretében képzési és foglalkoztatási programok megvalósítása, a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklése és a foglalkoztatottsági szint emelése valósulhat meg. A projekt hosszú távú célja:
 • a minőségi munkahelyek kialakítása,
 • a munkaerő mobilitásának biztosítása, és
 • a gazdaság által igényelt képzettséggel és készségekkel rendelkező munkaerő rendelkezésre bocsátása.
A projekt közvetlen célja:
 • Hódmezővásárhelyen a város munkaerőpiacának bővítése,
 • a városban munkát vállalni szándékozó, álláskereső, hátrányos helyzetű személyek és inaktívak elhelyezkedésének támogatása
 • a városban működő vállalkozások versenyképességének növelése.
A projekt kezdő időpontja: 2016.07.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.10.31. A projektre megítélt támogatás összege: 821 millió Ft Intenzitása: 100% A projekt összköltségének legalább 70%-a közvetlenül a célcsoporthoz köthető tevékenységre lesz fordítva, (azzal a kikötéssel, hogy az egy főre jutó valamennyi szolgáltatás összege nem haladhatja meg a 3.000.000,- Ft-ot) Konzorciumi partnerek: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint Konzorciumvezető, és a Csongrád Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumi partner. A felhívás területi lehatárolása: A projekt területi hatálya kizárólag Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. A támogatás kizárólag a paktum területén belül használható fel. A projekt közvetlen és közvetett célcsoportjai: Az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak.
 • Alacsony iskolai végzettségűek
 • 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek

PARTNERSÉG, ÖSSZEFOGÁS, KÖZÖS FEJLŐDÉS